Wijzigingen Beroepskwalificaties per 1 april 2019

Op 20 februari 2019 is het Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk gepubliceerd in de Staatscourant. Wat dit voor jou kan betekenen, hebben wij onderstaand op een rij gezet.

Ik ben adviseur Basis. Wat is er voor mij veranderd sinds 1 april 2019?
De beroepskwalificatie 'Adviseur' is vervallen. Alleen de module Basis blijft over. De module hoeft u niet te onderhouden met een PE-examen. Dat geldt alleen voor beroepskwalificaties. Wel dient u aantoonbaar permanent actueel te zijn.

Ik ben adviseur Consumptief Krediet. Wat verandert er voor mij vanaf april 2019?
Er verandert voor u niets.

Ik ben adviseur Hypothecair Krediet en geen adviseur Consumptief Krediet. Wat is er veranderd sinds april 2019?
Een Adviseur Hypothecair Krediet mag ook adviseren over consumptieve kredieten. U dient ter zake wel permanent actueel vakbekwaam te zijn. Dat betekent dat u op de hoogte moet zijn van de actuele ontwikkelingen inzake consumptieve kredieten en u moet deze kunnen toepassen. Deze ontwikkelingen maken deel uit van het (PE) examen Hypothecair Krediet.

Ik ben Adviseur Consumptief Krediet en Adviseur Hypothecair Krediet. Wat is er veranderd sinds 1 april 2019?
Een Adviseur Hypothecair Krediet mag ook adviseren over consumptieve kredieten.

Als u vanaf 1 april 2019 uitsluitend het PE-examen Adviseur Hypothecair Krediet wilt behalen, vervalt wel de adviesbevoegdheid die gekoppeld is aan het diploma Adviseur Consumptief Krediet. Dat geeft niet, omdat de adviseur Hypothecair Krediet vanaf 1 april 2019 gerechtigd is om ook in consumptieve kredieten te adviseren en daar geen apart diploma voor nodig heeft.

Dit kan gevolgen hebben indien u in de toekomst wilt stoppen met adviseren over hypothecaire kredieten en alleen nog maar wilt adviseren over consumptieve kredieten. Dan moet u of PE-examen Adviseur Hypothecair Krediet blijven doen, of de adviesbevoegdheid van het diploma Adviseur Consumptief Krediet herstellen met een Bijzonder Examen Adviseur Consumptief Krediet.

Ik ben Adviseur Consumptief Krediet en Adviseur Hypothecair Krediet. Welk PE-examen moet ik behalen? 
Een Adviseur Hypothecair Krediet ook mag adviseren over consumptieve kredieten. Als u uitsluitend het PE-examen Adviseur Hypothecair Krediet wilt behalen vervalt de adviesbevoegdheid voor de beroepskwalificatie Adviseur Consumptief Krediet. Maar dat betekent niet dat u niet meer mag adviseren over consumptieve kredieten. U mag gewoon blijven adviseren over consumptief krediet uit hoofde van uw diploma Hypothecair Krediet.

Dit kan gevolgen hebben indien u in de toekomst wilt stoppen met adviseren over hypothecaire kredieten en alleen nog maar wilt adviseren over consumptieve kredieten. Dan moet u of PE-examen Adviseur Hypothecair Krediet blijven doen, of de adviesbevoegdheid van het diploma Adviseur Consumptief Krediet herstellen met een Bijzonder Examen Adviseur Consumptief Krediet.

Ik ben adviseur Basis en heb geen andere beroepskwalificaties. Welk PE examen moet ik behalen?
De PE-plicht is alleen van toepassing op beroepskwalificaties. Basis is geen beroepskwalificatie. U hoeft geen PE-examen te doen.

Ik adviseer consumenten over de aankoop van een variabele of vaste pensioenuitkering. Wat verandert er voor mij vanaf 1 april 2019?
Er heeft een wijziging in de vakbekwaamheidseisen plaats gevonden. Als u adviseert over variabele of vaste pensioenuitkeringen (doorbeleggen), dient u vanaf 1 april 2019 te beschikken over het diploma Wft Adviseur Pensioen.

Momenteel zijn deze vakbekwaamheidseisen opgenomen in het diploma Wft Adviseur Vermogen. Maar vanaf 1 april as. wordt dit onderwerp overgeheveld naar de module Wft Adviseur Pensioen.

Beschikt u vanaf 1 april 2019 over het diploma Adviseur Vermogen, maar niet over het diploma Wft Adviseur Pensioen? Dan mag u dus géén advies meer geven over de aankoop van een variabele of vaste pensioenuitkering.